خلا بخش اول

چیزی که باعث جذب می شود فقط خلا است

.هرچه خلا بیشتر باشد –هرچه خالی بیشتر باشد جذب بیشتر است....تصور کنید الان اتاق بسیار شلوغی پر از وسایل داریم و داخل آن جای سوزن انداختن نیست – حالا ما سفارش دو دست مبلمان را برای این اتاق داده ایم.همین الان مبل ها را آورده و کارگرها جلوی در منتظرند ومبل ها روی دوششان است.ما مدام فشار می آوریم :بیاورید تو.کارگرها هم واقعا می خواهند مبل ها را بیاورند اما جایی وجود ندارد-فضای خالی نیست که بتوانند مبل ها را در ان جای بدهند .حالا هر چقدر ما فشار بیاوریم –داد بزنیم امکان پذیر نیست.اما اگر ما ببیاییم اتاق را خلوت کنیم بعضی وسایل را بیرون ببریم برخی را جایی دیگر بگذاریم به نسبت فضای خالی که ایجاد می کنیم می توانیم مبل ها را داخل بیاوریم .اگر یک سوم اتاق را خالی کنیم شاید یک دست مبلمان جا بگیرد و اگر نصف اتاق را خالی کنیم ممکن است هر دو دست مبل جاشود.

زندگی هم همین طور است .اگر من می خواهم موهبت های الهی را جذب کنم ابتدا باید جایی خالی باز کنم .درستی قانونمندی طبیعت نگاه عمیق به طبیعت و الهام گرفتن از آن است .یکی از معلمان بزرگ ما در طبیعت ((گرد باد)) است.شما مسلما می دانید که قدرت گرد باد خیلی بیشتر از باد است.گرد باد مجموعه ای از بادهای بسیار شدید و قدرتمند است که همه چیز را به داخل خود می کشد اما گرد باد این قدرت جذب فوق العاده را از کجا دارد؟

 

...علت جذب فوقالعاده گرد باد خلا درون آن است.گرد باد حرکتی دارد اما داخلش خالی است و همه این جذب ها و کشششها را از ((درون خالی )) دارد.اگر در خیابان و پارک ها دقت کنید گرد بادهای کوچکی را می بینید که چند عدد برگ را به داخل خود می کشند.چون خلا درون انها کم است یک مقدار برگ و مقداری گردو غبار.اما اگر گرد بادهایی هم هست که شعاع خالی آنها زیاد است. خالی درونشان بزرگتر و قدرت کشش و جذبشان بیشتر است.

انسان هم باید مانند گرد باد باشد .اگر بخواهید موهبت های الهی را جذب کنید و برنامه ریزیها –تلاشها ی جسمی –تلقین ها –تجسمات و تلاشهای ذهنی تان نتیجه دهد –اگر می خواهید نیایشها و دعا هایتان اجابت شود-اول باید جا باز کنید و درون را خالی کنید .این خالی درون در همه ابعاد انسانی قابل بررسی است.خلا ذهنی و خلا دل اولین خلا است که باید ایجاد کنید -–ول باید ذهن ودلتان را خالی کنید .از چه؟ از هر آنچه بیهوده در ان جای دارد –هر آنچه وجودش زیانبار است یا سودی ندارد –از کینه ها –نفرتها –انتقام ها حسادتها  –یاس و نا امیدی –سو ظن –بدخواهی و کج اندیشی و خلاصه همه ان چیز هایی که ذهن و دل خالی ما را بی سبب پر کر ده اند.ذهن و دلی که از این چیز ها آکنده است دیگر جای خالی برای پذیرش و جذب موهبتهای الهی ندارد.امکان جذب چنین موهبتهایی برای ذهن و دل بسیار کم است.اما چگونه می توان این خالی را ایجاد کرد –ذهن ودل را از این چیزها ی جاگیر رها کرد و جا برای پذیرش نعمتهای و موهبتهی الهی باز کرد؟

برای این پست قسمتهایی از کتاب استاد مجتبی حورایی را انتخاب کردم که وقتی در جستجوی چند کتاب معماری بودم بعداز سالها تصویرش را در کتاب فروشی روی جلد کتابهای جدیدش دیدم .گویی دوستی قدیم را ملا قات کردم.در اوایل نو جوانی کتاب اعتماد به نفسش برایم مثل کتابی مقدس بود هر روز آیه هایش را می خواندم .شاید این پست تقدیری باشد از نویسنده ای که تاثیر قلمش در لحظه لحظه های زندگیم احساس می کنم. تقدریر از قلم مجتبی حورایی

 منبع:

حورایی مجتبی-((همه چیز با خدا ممکن است-قانون مندی طبیعت))-انتشارات جیحون-1389-تهران

 

/ 0 نظر / 11 بازدید