سال نو مبارک

سال نو مبارک

با آرزوی سالی سر شار از

عشق

محبت

امید

سلامتی

موفقیت

برکت

سر زندگی

 

/ 4 نظر / 22 بازدید
ابراهیم روحی

روز معمار مبارک! معماری تعبیر یک رویا است... معماری قبل از هر چیز یک بیان هنری است.(جک کرمرز)

m

[گل]