جملاتی که دوستشان دارم

جملاتی که دوستشان دارم

ذوق پرورش نمی یابد مگر با تماشای زیبایی

                                                                              ((شکسپیر))

 

اگر مایلیم پیام عشق را بشنویم بایستی خود نیز این پیام را ارسال کنیم.

                                                                                 ((مادر ترازا))

 

به هم رسیدن آغاز است ....باهم ماندن پیشرفت و با هم کار کردن کامیابی .

                                                                            ((تولستوی))

 

لحظه ای که خود را در مهر و دلبستگی خویش رها می سازیم زمان

دگردیسی زمین است. 

                                                                                   ((امرسون))

 

نگذارید روابط صمیمانه شما به صورت رابطه عادتی در آید .شور و هیجان داشته باشیدو از اینکه فرد بی همتایی را در زندگی خود دارید سپاس گذار باشید.

                                                                             ((رابینز))

با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید ....فصل های خسته کننده را اصلا نخوانید.

                                                                ((سونی اسمارت))

و در آخر

زن ها عاشق چیز های ساده می شوند چه چیزی ساده تر از مردها.

                                                                         ((فاینیچر))

/ 1 نظر / 12 بازدید