برای دل خودمان کم مرثیه بخوانیم

برای دل خودمان کم مرثیه بخوانیم

امشب شب وفات بزرگ زن تاریخ اسلام فاطمه مرضیه است .شهر پر از اندوه و مراسمهای مختلف است .چند روزیست که به هر جایی که می روم آثاری از عزاداری را میبینم.تلویزیون راکه روشن می کنم پر است از برنامه های سخنرانی در مورد زن و فاطمه (ص)و یک جمله معروف را مرتبا می شنوم .((زنهای ما باید از فاطمه (ص)الگو بگیرند)) اما برنامه های این روزها همیشه فکر مرا به خود مشغول می کند .ما مراسم می گیریم از مصیبتهای حضرت زهرا می گوییم .حسابی اشک می ریزیم و نظرمان هم اینست که ما یاد آنها را زنده نگه می داریم .اما واقعا چقدر از اشکهای ما مربوط به مصیبتهای آنهاست –اکثر ما برای دردهای خودمان وسبک شدن دلمان اشک می ریزیم .ولی واقعا زن بزرگی چون زهرا چه نیازی به اشکهای ما دارد او که در برترین جایگاه قرار دارد چه نیازی به یا د آوری و مراسمهای یادبود ما دارد –هیچ...در این مراسمها چه چیزی از زن و مقام آن یاد می گیریم چرا از پهلوی شکسته آن می گوییم ولی از جسارتها وشجاعتها هیچ – زهرا زنیست که در زمانی میزیسته که به زور اسلا م به وجود زن اهمیت دادند و بعداز مرگ پیامبر بزرگ دوباره به سمت سرکوبی زن ولی این باربه نام اسلام و با مجوز خداگونه پیش رفتن .بعداز مرگ پیامبر زهرا زنیست که برای دفاع از همسر خود وحق خود به جمع مردان می رود و چنان سخنرانی می کند که هیچ مرد عربی با آنهمه هیبت و وحشیگری که در آنها بود جرات جوابگویی به زهرا را نداشتند. زهرا کاری کرد که حتی علی شیر مرد تاریخ اسلام صلاح انجام آنرا ندید.این نشان دهنده تربیت والای اوست –شجاعت اجتماعی و سیاسی بودن آن و اعتماد به نفس آن وقدرت آن زن .کاش در مجالسی که به نام زهرا (ص) برگزار می شود از بهترینها بگویند مرثیه برای دلشان نخوانند کاش در مجالسها آن به جای حرص نذری حتی برای یک بار در سال هم شده به زنها یمان بیداری را یاد اوری کنیم به آنها نگوییم فقط نجابت زهرا حجاب زهرا و....حجاب و نجابت خاصه همه انسانهاست نه فقط زنان .از زندگی اجتماعی آن بگوییم-اعتماد به نفسش شجاعت و ادبش . من به عنوا ن یک زن ایمان دارم که بسیاری از مشکلات ما در جامعه به خاطر جهل زنهایمان است .منظور من این نیست که مردها بهتر از زنها هستند نه اصلا این طور نیست مردان نیز مشکلات خاص خودشان را دارنداما زنها تواناییهای دارند که اگر به درستی رشد کنند می تواتنند مشکلات مردها راهم حل کنند و باعث رشد مردها هم شوند –متاسفانه نه قشر تحصیل کرده و روشن فکر ما و نه زنان عامی ما به درستی رشد نکرده اند بارها در دانشگاه- مدرسه محل کارم و..... برخوردهایی از زنان می بینم که واقعا شرمنده می شوم من می بینم که حتی حرف زدن درست به دختران و زنان ما آموزش داده نشده –خانواده های ما پر است ازمشکل چون زنان نمی دانند چگونه شوهر داری کنند بچه داری کننند چگونه درست در اجتماع ظاهر شوند خیلی از زنهای ما در طول عمرشان حتی یک کتاب در مورد مردان و بچه هاو جامعه نخوانده اند.درست است در جامه ما به نام اسلام و حفظ خانواده برای زنها در طول تاریخ محدودیتهایی ایجاد کردند و حال نیز که به ظاهر زنها آزادند با ز در مقایسه با مردهابرای آنها محدودیت وجود دارد البته اینهم باز تقسیرخود زنهاست ولی چه محدودیتی در مطالعه کردن وجود دارد حداقل با مطالعه خود را رشد دهند .بچه ها را ما به دنیا می آوریم در آغوش مازنها آنها رشد می کنند ما حرف زدن به آنها می آموزیم ما سنگ صبور بچه ها هستیم مردها از ما آرامش می خواهند از ما همسری و همیاری می خواهند انجام همه اینها به درستی اموزش و یادگیری می خواهد مطالعه کنیم یاد بگیریم به جای مرثیه خوانی و نذری دادن برای زهرا از آن رسم زندگی بیاموزیم او نیازی به نذری ها و گریه ها و عذاراداریها ندارد او رسم درست زندگی کردن را به درستی یاد گرفته بود و الگوی ما قررا گرفته و یاد او به عنوان یک زن بزرگ هنوز زنده است .زن بودن را از فاطمه بیاموزیم زن باشیم یک زن فهیم دانا یک مادر واقعی یک همسر نمونه همچون زهرا.

ز-رستمی

/ 2 نظر / 11 بازدید
setayesh

سلام ممنون از حضورتان وب زیبا و پر محتوایی دارید موفق باشید

رستمی

متشکرم.دوست عزیز