پرواز حافظه

یادداشتهای روزانه -داستانهای کوتاه

جملاتی که دوستشان دارم

جملاتی که دوستشان دارم ذوق پرورش نمی یابد مگر با تماشای زیبایی                                                                               ((شکسپیر))   اگر مایلیم پیام عشق را بشنویم بایستی خود نیز ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 2 بازدید
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
2 پست
آذر 87
3 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست